Gemeinschaftskonzert der Jugendorchester
IMG_4041.JPG IMG_4042.JPG IMG_4043.JPG IMG_4044.JPG IMG_4045.JPG
IMG_4046.JPG IMG_4048.JPG IMG_4049.JPG IMG_4050.JPG IMG_4051.JPG
IMG_4052.JPG IMG_4053.JPG IMG_4054.JPG IMG_4055.JPG IMG_4057.JPG
IMG_4058.JPG IMG_4060.JPG IMG_4062.JPG IMG_4064.JPG IMG_4067.JPG
IMG_4068.JPG IMG_4069.JPG IMG_4070.JPG IMG_4071.JPG IMG_4072.JPG
IMG_4073.JPG IMG_4074.JPG IMG_4076.JPG IMG_4079.JPG IMG_4080.JPG
IMG_4082.JPG IMG_4083.JPG IMG_4084.JPG IMG_4086.JPG IMG_4087.JPG
IMG_4088.JPG IMG_4089.JPG IMG_4091.JPG IMG_4092.JPG IMG_4093.JPG
IMG_4094.JPG IMG_4096.JPG IMG_4097.JPG IMG_4098.JPG IMG_4101.JPG
IMG_4102.JPG IMG_4103.JPG IMG_4105.JPG IMG_4106.JPG IMG_4108.JPG
IMG_4109.JPG IMG_4110.JPG IMG_4113.JPG IMG_4114.JPG IMG_4115.JPG
IMG_4116.JPG IMG_4118.JPG IMG_4119.JPG IMG_4120.JPG IMG_4121.JPG
IMG_4123.JPG IMG_4124.JPG IMG_4126.JPG IMG_4127.JPG IMG_4129.JPG
IMG_4130.JPG IMG_4132.JPG IMG_4135.JPG IMG_4137.JPG IMG_4138.JPG
IMG_4139.JPG IMG_4140.JPG IMG_4141.JPG IMG_4142.JPG IMG_4143.JPG
IMG_4145.JPG IMG_4150.JPG IMG_4153.JPG IMG_4154.JPG IMG_4156.JPG
IMG_4161.JPG IMG_4162.JPG IMG_4167.JPG IMG_4168.JPG IMG_4172.JPG
IMG_4173.JPG IMG_4174.JPG IMG_4175.JPG IMG_4176.JPG IMG_4177.JPG
IMG_4178.JPG IMG_4179.JPG IMG_4180.JPG IMG_4181.JPG IMG_4182.JPG
IMG_4184.JPG IMG_4186.JPG IMG_4187.JPG IMG_4188.JPG IMG_4193.JPG
IMG_4194.JPG IMG_4196.JPG IMG_4197.JPG IMG_4198.JPG IMG_4200.JPG
IMG_4202.JPG        
Mehrzweckhalle Gresaubach an Pfingstsonntag den 24. Mai 2015. Bilder von Petra Ferring.